Tôi tên là Nguyễn Tiến Thu, tính hiền lành, thật thà, chịu khó, trí tưởng bở phong phú. Dưới đây là thông tin tài khoản ngân hàng của tôi.

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH