Newsletter
Newsletter

Các câu lệnh nhân viên quản trị mạng thường dùng trên Windows

Scroll down
Nguyễn Tiến Thu
Nguyễn Tiến Thu
Tôi là
 • Nơi cư trú:
  Việt Nam
 • Thành Phố:
  Hà Nội
 • Tuổi:
  36

24/09/2020

14:32

Nguyễn Tiến Thu

Một số câu lệnh nhân viên Quản trị mạng thường sử dụng trên Windows.

Lệnh Ping

Ping là một câu lệnh trong ứng dụng Command Prompt rất hữu ích.

Mặc định Ping sẽ gửi 4 gói, mỗi gói 4s. Bạn có thể tăng số lượng như sau:

Gửi 10 gói, mỗi gói 4s: ping <domain/IP> -n 10

Tăng thời gian chờ (tính bằng mili giây) 6000ms: ping <domain/IP> -w 6000

Lệnh Tracert

Tracert viết tắt của Trace Route, thực hiện gửi gói tin và theo dõi nó từ máy chủ này tới máy chủ khác.

Cú pháp: tracert <domain/IP>

Lệnh Pathping

Tương tự như Tracert, pathping còn phân tích lộ trình đã thực hiện và tính toán việc mất gói tin trên cơ sở mỗi lần truyền.

Cú pháp: pathping <domain/IP>

Lệnh ipconfig

ipconfig hiển thị mọi adapter mạng có trên hệ thống. Xóa DNS cache

Cú pháp: ipconfig

Xóa DNS cache: ipconfig /flushdns

Lệnh Getmac

Theo tiêu chuẩn IEEE802, mỗi thiết bị trong mạng đều có duy nhất 1 địa chỉ MAC được nhà sản xuất gán và lưu trữ trong phần cứng của chúng.

Cú pháp: getmac

Một thiết bị có bao nhiêu adapter mạng sẽ có bấy nhiêu địa chỉ MAC.

Lệnh Nslookup

NSLookup viết tắt của Name Server Lookup.

Cú pháp: nslookup <domain>

Lệnh Netstat

Là một công cụ để chuẩn đoán, thống kê và phân tích mạng.

Cú pháp: netstat -<switch>

Lệnh Netsh

Netsh viết tắt của Network Shell. Lệnh netsh cho phép bạn xem và cấu hình rất chi tiết nhiều network adapter trên hệ thống.

Xem tất cả bối cảnh Network Shell: netsh /?

Xem tất cả các lệnh trong một ngữ cảnh: netsh <ngữ cảnh> /? (Ví dụ: netsh wlan /?)

Xem chi tiết thêm một lớp nữa để tìm tất cả các lệnh phụ trong những lệnh đó: (VD: netsh wlan show /?)

Ví dụ: xem tất cả các driver mạng không dây trên hệ thống của bạn và các thuộc tính của chúng: netsh wlan show drivers

Posted in Chia sẻ, Kiến thức
Write a comment
© 2022 All Rights Reserved.
Email: thunt@post.com.vn
Send a messenger
Send a messenger

  * Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn